Informationsträff på tema Ombildningsprocessen – från hyresrätt till bostadsrätt (SBC)

SBC (SBC Sveriges BostadsrättsCentrum) arrangerar en avgiftsfri informationsträff på tema Ombildningsprocessen – från hyresrätt till bostadsrätt. Torsdag 25 januari kl 18.30-20.00 i Salénhuset, Norrlandsgatan 15, Stockholm. Mer information och anmälan på SBCs hemsida.