Information rörande avskrivningar

Förbudet mot progressiva avskrivningar kommer inte att påverka Brf Rovfågeln. Vi tillämpar linjär avskrivning, vilket betyder att fastighetens värde skrivs av med samma belopp varje år.

Progressiva avskrivningar uppmärksammas för tillfället på grund av ett beslut i Statliga Bokföringsnämnden (BFN) som slår fast att progressiva avskrivningar i bostadsrättsföreningar inte får användas i framtiden. Mer information kring detta finns på Fastighetsägarnas webbplats.