Gårdsdag lördagen 4 maj start kl. 9

Gårdsdagen är i första hand till för att göra fint i våra gemensamma utrymmen, portar, källargångar och i vår utomhusmiljö. Syftet med dagen är också att vi som bor i föreningen får tillfälle att träffas.

Gårdsdagen startar kl. 9.00. Vi jobbar på så länge vi vill och orkar. Vi samlas inne på gården mellan husen för att gå igenom vad som ska göras.

I vår ska vi bland annat:

  • Kratta löv, ta bort pinnar och kottar i trädgården
  • Tömma stuprännor och hängrännor
  • Sopa utanför portar och sopa rent under skrapgaller vid portar
  • Sopa cykelrum
  • Gräva nya rabatter Blommensbergsvägen 182-184

Vid 13-tiden blir det korvgrillning. Dricka kommer att finnas under dagen.

Välkomna till gårdsdagen!

/ Styrelsen