Extrastämman röstade Ja till samtliga förslag med klar majoritet

Extrastämman röstade igår (7/12) ja till samtliga förslag med klar majoritet. Stämmoprotokoll kommer att hållas tillgängligt alla medlemmar så snart det är justerat.

Viktigt! Vi kommer också att dela ut en blankett till alla boende, både medlemmar och hyresgäster, för godkännande av ändring i lägenhet – ändringen som avses är den på stämman beslutade installationen av energiglas samt flytt av tilluftsventil.  För att vi ska komma vidare med fönsterrenoveringen så är det viktigt att blanketten lämnas in inom angivet datum.