Container för grovsopor 10/10-14/10

Mellan torsdagen den 10/10 och måndagen den 14/10 finns det möjlighet att slänga egna grovsopor (inte renoverings- och byggavfall) i container som kommer att vara uppställd bakom Hertigvägen 6. Vi kommer också att ha en container för löv och ris.

Miljöfarligt avfall som färger, lysrör och elskrot m.m. kan inte lämnas. Det lämnas till den mobila miljöbilen som kommer den 31/10 kl.18-18.45 till hörnet Hövdingagatan / Blommensbergsvägen.

Du kan också lämna sådant avfall till återvinningscentralen i Sätra.

/ Styrelsen