Återvinningsstationen Blommensbergsvägen 188 borttagen av misstag

Familjebostäder har av misstag tagit bort vår återvinningstation för tidningar, glas och metall på hörnet Blommensbergsvägen 188. Tills stationen är åter på plats hänvisar vi till föreningens återvinningsstation mellan Hertigvägen 6 och 8.

Det går såklart också bra att lämna återvinningsbara tidningar och förpackningar vid FTI:s återvinningsstation mitt emot Aspuddsparken.