Våra återvinningsstationer och grovavfall

Föreningen har totalt 6 stationer för återvinning av glas, metall och tidningspapper. Tömning av dessa återvinningsstationer bekostas av föreningen och således endast för boende i Brf Rovfågeln.

Boende har uppmärksammat att det ställts grovavfall intill några av våra återvinningsstationer. Detta är naturligtvis inte tillåtet! Städning och bortforsling av grovavfallet belastar föreningens kostnad för sophantering och därmed i slutändan våra avgifter.

Mer information om återvinning och annan avfallshantering för boende i Brf Rovfågeln finns här >>

/ Styrelsen