Parkeringsövervakning

Vi har tagit över Familjebostäders avtal med Q-park om parkeringsövervakning. Parkeringsförbud råder i hela området enligt de skyltar som sitter vid respektive infart till våra hus. Q-park bevakar hela området både för vår och FBs räkning.

Observera att det inte är tillåtet att parkera mellan husen på Hertigvägen eller bredvid och utanför garaget Blommensbergsvägen 190.

Parkeringsplatsen mellan husen vid tvättstugeingången (Hertigvägen 6) är endast för våra leverantörers servicebilar.

/ Styrelsen