Årsstämman kommer att genomföras den 2:a april kl 18:00-20:00 i Korsriddarens föreningslokal Hägerstensvägen165c.

Enligt stadgarna så skall motioner komma in senast den 1:a februari, mejla rovfageln@gmail.com eller lägg i föreningens brevlåda vid Hertigvägen 6.

Kallelse med dagordning kommer senare, tidigast 2020-02-20 senast 2020-03-19.


Avtalet mellan Com Hem och TV4:s ägare Telia, som reglerar TV4-kanalerna och C More har upphört att gälla och därför har Com Hem ersatt dessa kanaler med annat utbud tillsvidare.

Com Hems högsta prioritet är givetvis fortsatt att nå en överenskommelse med Telia så snart som möjligt.

Det är Com Hem som sköter förhandlingarna med Telia, och inget som vi fastighetsägare i nuläget kan påverka. Vi inväntar en överenskommelse mellan Com Hem och Telia.

Tillsvidare ersätter vi de berörda kanalerna med annat utbud. TV4 ersätts med National Geographic. För de som har haft Sjuan ersätts den med Paramount Network och TV12 med History Channel. I det abonnemangsfria digitala utbudet tillkommer även ATG Live och Expressen TV tillsvidare.

För dig som köpt individuella digital-tv-abonnemang kommer ni få mejl och sms angående ersättningskanaler eller annan kompensation.

Följ de senaste uppdateringarna om förhandlingen på www.comhem.se/aktuellt

Med anledning av den planerade byggnationen av lägenheter på Blommensbergsvägen 190 bjuder Styrelsen in till en informationsträff.

Kom och lyssna på planerna kring projektet, titta på ritningar, gå en rundvandring och umgås med era grannar.

Byggherren Notio samt avtalsjurist kommer också att vara på plats för att svara på frågor.

Vi ses ikväll kl 19.00 i entrén Blommensbergsvägen 186-188.

Väl mött!

/Styrelsen