Publicerade inlägg juni 2011

Projekt för byte av liggande stammar startar nu!

2011-06-16 10:06

Nu startar vi projektet för byte av fastigheternas liggande stammar, dvs avloppsrören i källarplattan i varje huskropp. Dessa rör är i dåligt skick och det är mycket angeläget att bytet kommer igång så snart som möjligt. Här kommer kort information om vad som är på gång och hur det kommer att påverka boendet. (mer…)

Tidsplaner för fönsterrenovering av Blommensbergsvägen

2011-06-16 09:06

Tidsplaner för fönsterrenoveringen av Blommensbergsvägen anslås av entreprenören i trapphusen senast före midsommar. / Styrelsen