Publicerade inlägg december 2010

Dubbla avier utskickade av misstag för jan-mars

2010-12-15 07:12

Meddelande från vår ekonomiska förvaltare Deloitte: Aviseringen för januari-mars 2011 har för er bostadsrättsförening blivit utskickat dubbelt efter ett fel som uppstått på vårt tryckeri. Det kommer naturligtvis inte att innebära några dubbeldragningar av era avgifter.

För er som har autogiro så kan Ni slänga det ena exemplaret av avierna. För er som betalar med OCR nummer: dubbelkolla att OCR-numren är identiska på båda exemplaren om så är fallet kan ni kasta ett exemplar av avierna. Om OCR-numren inte är identiska kontakta Deloittes kundtjänst.

/ Styrelsen

Begränsad tillgänglighet till torkrummen pga dräneringsarbete

2010-12-14 08:12

Fr.o.m 15/12 och cirka 2 veckor framåt kommer torkrummen att vara avstängda växelvis. Detta på grund av dräneringsarbeten. Man måste bila upp grunden för att ersätta de gamla dagvattenledningarna. Endast ett torkrum kommer att vara avstängt i i taget, men på grund av vårt bokningssystem finns inga möjligheter att garantera åtkomst till torkrum i samband med bokning av tvättstugan under den här perioden.

Vi hoppas att detta inte vållar alltför stort besvär, åtgärderna måste ju trots allt göras och när grunden väl är tätad så kan vi gå vidare med upprustningen av torkrum och tvättstugor.

Styrelsen
Brf Rovfågeln

Extrastämman röstade Ja till samtliga förslag med klar majoritet

2010-12-08 12:12

Extrastämman röstade igår (7/12) ja till samtliga förslag med klar majoritet. Stämmoprotokoll kommer att hållas tillgängligt alla medlemmar så snart det är justerat.

Viktigt! Vi kommer också att dela ut en blankett till alla boende, både medlemmar och hyresgäster, för godkännande av ändring i lägenhet – ändringen som avses är den på stämman beslutade installationen av energiglas samt flytt av tilluftsventil.  För att vi ska komma vidare med fönsterrenoveringen så är det viktigt att blanketten lämnas in inom angivet datum.

Tvättstugeservice onsdag 8/12 kl. 06-07

2010-12-07 08:12

Onsdag 8/12 mellan kl. 06-07.30 kommer vår tvättstuga att servas. Samtliga maskiner kommer att gås igenom. Tvättpass 1 (kl. 7-10) kommer att kunna användas som vanligt medan servicepersonalen arbetar i tvättstugor och torkrum.