Stort tack till alla som hjälpte till på städdagen! Vi var inte så många men mycket blev gjort och det var trevligt. Containrarna är fulla och kommer att tas bort. Ny container för grovsopor kommer att ställas upp tisdag 17/5 till torsdag 19/5. OBS! Färgrester, elektronik och byggavfall får ej slängas i containrarna!

/ Styrelsen

Nu är det dags igen att med gemensamma krafter fixa och göra fint i våra gemensamma utrymmen (portar, källargångar m.m) samt i vår utomhusmiljö.  Städdagen startar kl 10.00 och håller på till 14.00. Vill man hålla på längre går det naturligtvis bra.Fortsätt läsa