Våra hus är “grönklassade” av Stockholms Stadsmuseum vilket är den näst högsta klassificeringen. En grönklassning betyder att bebyggelsen är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Styrelsen har valt att anlita Stockholms Byggnadsantikvarier för att ta fram en vårdplan för våra hus för kommande underhåll som t.ex. portar, färgval för fönster, trapphus och smidesdetaljer, markiser mm. Under de kommande veckorna kommer en byggnadsantikvarie (Eva-Lotta) gå runt och bl.a. fotografera och ta färgprover.

Praktiskt innebär grönklassningen  att ändringar och renoveringar som påverkar husens utseende måste göras med hänsyn till bevarandet av husens ursprungliga karaktär. Läs mer på Stockholms stads hemsida och Stockholms stadsmuseum

/ Styrelsen