Fr.o.m 15/12 och cirka 2 veckor framåt kommer torkrummen att vara avstängda växelvis. Detta på grund av dräneringsarbeten. Man måste bila upp grunden för att ersätta de gamla dagvattenledningarna. Endast ett torkrum kommer att vara avstängt i i taget, men på grund av vårt bokningssystem finns inga möjligheter att garantera åtkomst till torkrum i samband med bokning av tvättstugan under den här perioden.

Vi hoppas att detta inte vållar alltför stort besvär, åtgärderna måste ju trots allt göras och när grunden väl är tätad så kan vi gå vidare med upprustningen av torkrum och tvättstugor.

Styrelsen
Brf Rovfågeln

Onsdag 8/12 mellan kl. 06-07.30 kommer vår tvättstuga att servas. Samtliga maskiner kommer att gås igenom. Tvättpass 1 (kl. 7-10) kommer att kunna användas som vanligt medan servicepersonalen arbetar i tvättstugor och torkrum.