Valberedningens arbete är klart och vi har förslag till ny styrelse för 2023

Valberedningen föreslår följande till styrelse i BRF Rovfågeln under årsmötet 2023:

 

Ordinarie: 

  • Cecilia da Mata (sittande till -24)
  • Emelie Nilsson (omval till -25)
  • Niklas Melander (omval till -25)
  • Caroline Söderholm (omval till -24)
  • Torbjörn Ljung (omval till -25)
  • Jonas Petterson (nyval till -25)

 

Suppleant:

  • Paul Crisp (sittande till -24)

Förslag till valberedning nästa år blir återigen Josefin Johansson och Kristin Lagerström.