Höjd avgift från 1:a Januari

Vi meddelande under årsstämman att vi planerade att göra en höjning av avgifterna med 7%. Detta för att ta höjd för inflation och ökade kostnader i samhället men också för att stödja ny underhållsplan. Vi har en stabil ekonomi och vi vill att den forsatt ska vara så. Därför genomförs denna höjning från 1:a Januari. Inga fler höjningar är planerade i nuläget.