Datum för årsmöte och vårstäddag

Hej medlemmar, 

För att möjliggöra för fler medlemmar att delta på vårt årsmöte och vårstädning har vi redan nu satt datum för dessa.

Årsmötet kommer äga rum tisdagen den 25 april och vårens städdag blir söndagen den 7 maj.

Vi återkommer närmare de aktuella datumen med tid och hoppas se så många som möjligt av er på dessa tillfällen. Det är ett bra tillfälle att möta era grannar och bidra till en god grannsämja. 

Ifall ni inför årsmötet vill skicka några motioner gör ni det på rovfageln@gmail.com alternativt droppar de i föreningens brevlåda (Hertigvägen 6). Motionerna ska var styrelsen tillhanda senast den 11 april. 

/Styrelsen