Årsstämman skjuts framåt till Juni Månad.

AllaBRF har återigen gjort bort sig och de kommer ej att få klart bokslutet i tid. Revisor behöver tid för att göra årsredovisning som ska vara klar 2 veckor innan årsstämman. Därför måste vi skjuta på årsstämman till Juni månad. Vi återkommer om exakt datum.