Årsredovisning är försenad ytterligare

Årsredovisningen dröjer ytterligare då AllaBRF ej har levererat alla uppgifter som vi och vår revisor kräver. Normalt ska årsredovisningen finnas tillgänglig 2 veckor innan årsstämman. Detta kommer ej ske denna gång. Vi hoppas på förståelse från medlemmar och vi kommer driva på AllaBRF för att vi ska få till det hela i närtid.