Se om din investering – sitt med i styrelsen!

Alla kan bidra.
Gör din röst hörd och låt dina visioner få vingar. Sitt med i styrelsen och håll örnkoll på din investering. Maila redan idag till valberedningen.rovfageln@gmail.com

Den 23 april är det dags för årsstämma i BRF Rovfågeln och därmed är det också hög tid att utse en ny styrelse. Sittande styrelse har tryggt och säkert lotsat oss genom både ombildning och våra första verksamhetsår. Inför 2012/13 finns det några vakanta poster och därmed också tillfälle att aktivt vara med och påverka och stötta vår förening. Styrelsens sammansättning

Ordförande (ledamot)
Vice Ordförande (ledamot)
5 st ordinarie ledamöter
3 st suppleanter

Styrelsen har till sin hjälp juridisk, teknisk och ekonomisk förvaltning liksom en auktoriserad extern revisor. Styrelsen erhåller ett årligt arvode för sitt arbete.

Arbetet med förvaltning och projekt fördelas mellan medlemmar i styrelsen samt medlemmar utanför styrelsen, till exempel projektansvariga för renoveringsprojekt eller andra medhjälpare. Det är vi medlemmar som ansvarar för att vår förening blomstrar och att våra individuella investeringar behåller – eller stiger i – sitt värde. Styrelsearbetet är både roligt, meriterande och givande.

Valberedningen söker nu medlemmar som vill och kan vara med och förvalta vårt gemensamma boende. En bra styrelse bör få tillskott av ett par nya ledamöter varje år. De ledamöter som önskar sitta kvar och får fortsatt förtroende vid årsstämman överför kunskap, erfarenhet och historik till nya ledamöter som i sin tur bidrar med nya infallsvinklar och kompetens.

Några av de föreningsfrågor som vår styrelse arbetar med är avgifter, hyror och ekonomi liksom renoveringsprojekt och andra värdehöjande insatser samt tjänster och service för medlemmar och hyresgäster.

Maila din intresseanmälan eller rekommendation till valberedningen.rovfageln@gmail.com redan idag, dock senast lördag 31 mars. Om du inte har tillgång till mail går det utmärkt att lägga en lapp i styrelsens brevlåda på Hertigvägen 6. Har du några frågor svarar valberedningen självklart på dessa samt informerar kring hur det är att sitta med i styrelsen för en bostadsrättsförening.

Tack på förhand!

Rebecka Beiersdorf, Blommenbergsvägen 186
Austin Davis, Blommenbergsvägen 184