Vi förbereder utrensning av cykelförrådet. Då en hel del av dessa verkar vara väldigt gamla och redo att slängas så ber vi er nu att märka upp era cyklar som ni önskar ha kvar. Skriv ert namn på den röda tejp (som vi hängt upp tillsammans med pennor och sax i respektive cykelrum) och sätt på er cykel före den 17:e mars 2018. De cyklar som ännu inte märkts upp efter detta datum kommer bortforslas och sedan säljas eller kastas efter ett år.

 

Trapphusen utgör utrymningsvägar och det är mycket viktigt att de inte blockeras.
Barnvagnar, cyklar, pulkor m.m. får således inte förvaras i trapphuset. Förvaring sker i lägenheten eller i fastighetens cykel- och barnvagnsrum.

Många grannar kan vara nitiska och anser att inte heller en rullator får stå i farstun. Men de flesta rullatorer innehåller väldigt lite som är brännbart. Att ha rullatorn i trapphuset kan därför i många fall godtas, under förutsättning att den inte hindrar utrymning.

Nu finns en ny regel angående sena avbokningar av gästrummen. Den som avbokar samma dag eller dagen innan (upp till 36 h före) bokningen ska påbörjas får betala full debitering. Avbokar du tidigare än så behöver du inte betala något.