Alla lås är nu utbytta – lämna in dina gamla nycklar!

Alla lås till våra allmänna utrymmen är nu utbytta. De gamla nycklarna ska samlas in och återlämnas till Familjebostäder.

  • Dina gamla nycklar ska lämnas in söndag 7 mars kl.15-17 och måndag 8 mars kl. 18-20.
    Ta med alla gamla nycklar som inte längre fungerar t.ex. till källare, cykelrum, tvättstuga. Du som bor på Blommensbergsvägen tar även med tvättstuge/bokningsbrickan. Nycklarna lämnas i pingislokalen, ingång gaveln Hertigvägen 6.
  • Du som behöver fler nycklar än 3 per lägenhet beställer och bekostar detta själva genom att ta kontakt med Bysmeden AB. Dessa nycklar kräver uppvisande av legitimation, de registreras och går endast att kopieras via Bysmeden AB (uppgifter nedan). Nya nycklar kan endast beställas via Bysmeden AB och vid beställningen måste legitimation och det gröna nyckelkortet som du fick vid nyckelutlämningen tas med.
  • Om du vill byta låscylinder i lägenhetsdörren för att på så sätt bara ha en nyckel kontaktar Bysmeden AB *.
  • Du som ännu inte hämtat dina nya nycklar kontaktar styrelsen helst via e-post rovfageln@gmail.com eller på telefon 070-677 98 24 (lämna meddelande).Söndag 7 mars kl. 15-17 ges möjlighet att kvittera ut nycklar. Ta med lägenhetsnummer och legitimation. Nycklarna hämtas i pingislokalen, ingång gaveln Hertigvägen 6.

/ Styrelsen

* Vid beställning av nya nycklar krävs uppvisande av legitimation och det gröna kortet du fick när du kvitterade ut dina nycklar. Nycklar kan endast beställas via Bysmeden AB. De har kontor i Kista, Midsommarkransen och på Kungsholmen.

Kista: 08-751 04 70
Midsommarkransen: 08-681 78 00
Kungsholmen: 08-652 93 50
www.bysmeden.se