Bredband

Bredbandsanslutning för Brf Rovfågeln
Föreningens fastigheter är gruppanslutna till bredband via AllTele AB

Avtalet innebär att spridningsnätet i våra hus övergår i föreningens ägo efter 5 år, 2018-10-01, och vi har därefter möjligheten att omförhandla kostnaden alternativt byta leverantör.

Finansieringen sker genom ett obligatoriskt tillägg på avgiften på 155 kronor per månad, denna avgift kommer med största sannolikhet att sjunka då avtalstiden löpt ut.

Felanmälan

Felanmälan sker på telefon 0770-250 550 alternativt fasupport@allteleprivat.se

Skicka gärna en kopia till föreningens brevlåda samtidigt, rovfageln@gmail.com