Kollektivt Bostadsrättstillägg

Brf Rovfågeln har tecknat en företagsförsäkring hos Vardia/Gjensidige som innehåller bostadsrättstillägg för alla föreningens bostadsrätter. Du behöver alltså bara teckna en hemförsäkring utan bostadsrättstillägg.

Om du behöver anmäla en skada så kontaktar du Vardia/Gjensidige på tel: 0771-326 326 eller via webben. Om det gäller skadedjur kontakta istället Nomor: 0771-12 23 00. Uppge  Brf Rovfågelns försäkringsnr: 1274482.

Läs Försäkringsvillkoren här.