Bilder

Fastigheterna Rovfågeln och Kungsörnen – Hertigvägen och Blommensbergsvägen, September 2006

Fastigheterna är grönklassade av Stockholms Stadsmuseum vilket är den näst högsta klassificeringen. En grönklassning betyder att bebyggelsen är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Fastigheten Rovfågeln, Aspudden - Blommenbergsvägen Fastigheten Rovfågeln, Aspudden - stenmur
Fastigheten Rovfågeln, Aspudden - Hertigvägen Fastigheten Rovfågeln, Aspudden - punkthus, Blommenbergsvägen
Fastigheten Rovfågeln, Aspudden - Blommenbergsvägen Fastigheten Rovfågeln, Aspudden - kalkstensplattor
Fastigheten Rovfågeln, Aspudden -  trappräcke Fastigheten Rovfågeln, Aspudden - Hertigvägen
Fastigheten Rovfågeln, Aspudden - koppar Fastigheten Rovfågeln, Aspudden - trapphus