Bilder

Fastigheterna Rovfågeln och Kungsörnen – Hertigvägen och Blommensbergsvägen, September 2006

Fastigheterna är grönklassade av Stockholms Stadsmuseum vilket är den näst högsta klassificeringen. En grönklassning betyder att bebyggelsen är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Fastigheten Rovfågeln, Aspudden - Blommenbergsvägen Fastigheten Rovfågeln, Aspudden - stenmurFastigheten Rovfågeln, Aspudden - punkthus, BlommenbergsvägenFastigheten Rovfågeln, Aspudden - HertigvägenFastigheten Rovfågeln, Aspudden - Hertigvägen
Fastigheten Rovfågeln, Aspudden - Blommenbergsvägen Fastigheten Rovfågeln, Aspudden - kalkstensplattorFastigheten Rovfågeln, Aspudden - trappräcke
Fastigheten Rovfågeln, Aspudden - koppar