Förbjudet att mata fåglar inom föreningens område

På förekommen anledning vill vi påminna om att det inte är tillåtet att mata fåglar inne på gårdarna eller på balkonger!

Detta på grund av de olägenheter som uppstår.

Var vänlig respektera detta då sanering av skadedjur även drar på sig betydande onödiga extrakostnader för föreningen.

Problem med råttor och möss i området på grund av fågelmatning