Föreningsstämma och protokoll

Utdrag från stadgarna:

Ordinarie föreningsstämma
27§ Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen tidigast den 1 mars och senast före juni månads utgång.

Motion
28§ Medlem som önskar anmäla ärenden till stämma skall anmäla detta senast den 1 februari eller inom den senare tidpunkt styrelsen bestämmer.

Röstlängd
32§ Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar innehar bostadsrätt gemensam har de dock tillsammans endast en röst.

Fullmakt
33§
Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast annan medlem, make, registrerad partner, sambo eller närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen får vara ombud. Ombudet får inte företräda mer än en medlem.

Välkomna!

Tidigare stämmor

Ordinarie föreningsstämma 2017
Hölls 30/3 i Brf Korsriddarens lokal på Hägerstensvägen

Årsredovisning 2016 inkl. revisionsberättelse
Årsmötesprotokoll 2016 signerat

Ordinarie föreningsstämma 2016
Hölls 21/4 i Brf Korsriddarens lokal på Hägerstensvägen

Årsredovisning 2015 signerad + revisor

Årsmötesprotokoll 2015 signerat


Ordinarie föreningsstämma 2015
Hölls 5/5 i Brf Korsriddarens lokal på Hägerstensvägen

 • Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-05-05 (PDF)
 • Årsredovisning 2014 (PDF)

 • Ordinarie föreningsstämma 2014
  Hölls 10/4 i Brf Korsriddarens lokal på Hägerstensvägen

 • Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014-04-10 (PDF)
 • Årsredovisning 2013 (PDF)
 • Ordinarie föreningsstämma 2013
  Hölls 7/3 i Brf Korsriddarens lokal på Hägerstensvägen

 • Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2013-03-07 (PDF)
 • Årsredovisning 2012 (PDF)
 • Ordinarie föreningsstämma 2012
  Hölls 23/4 2012 i matsalen Hägerstenshamnens skola, Selmedalsringen 5

  Ordinarie föreningsstämma 2011
  Hölls 25/5 2011 i Aspuddsskolans matsal