Styrelsemöten

Styrelsemöten hålls normalt en gång per månad.