Publicerat under 'Styrelsen rapporterar'...

Ny Bredbandsleverantör fr.o.m. 2018-10-01

2018-08-20 09:08

Som informerats tidigare kommer föreningen att byta bredbandsleverantör från 1:a oktober.
Ny leverantör är Bredband2.

När deras tekniker slutfört själva installationen i fastigheterna behöver varje lägenhet självaktivera bredbandet via Bredband2s beställningssida. Bifogat finns information och guide till hur denna aktivering görs.
Informationen kommer också inom kort att finnas i varje trappuppgång.

Har ni några frågor kring självaktivering eller några andra funderingar kan ni kontakta Bredband2s kundtjänst på telefonnummer: 0770-811 000 eller via e-post: helpdesk@bredband2.com.

Ni kan självklart också alltid kontakta någon av oss i styrelsen.

Hämta instruktioner här.

Driftstörning Tvättstugebokningen Online

2018-08-08 10:08
På grund av yttre omständigheter ligger för närvarande våra webbtjänster nere, såsom Aptus/hantera och webb bokning samt RCO M5 och webbbokning. Arbete pågår att få igång tjänsterna igen. Vi vet tyvärr inte när tjänsterna går igång igen men vi arbetar för fullt för att lösa problemet och meddelar på hemsidan när problemet är löst. Uppdaterad info kommer på hemsidan sakerhetsintegrering.se
Mvh Säkerhetsintegrering AB
OBS: Man kan boka på skärmen intill tvättstugorna.

Ny marksten vid Blommensbergsvägens entreer

2018-07-19 05:07

Arbetena har redan påbörjats och beräknas att fortsätta c:a 6-8 veckor mellan kl 08:00 – 17:00. Vi har börjat med 182-184 och ni får räkna med en del störande ljud.

Har du TV-abonnemang från AllTele ?

2018-06-21 10:06

Vi kommer att byta bredbandsoperatör från nuvarande AllTele till Bredband2 fr.o.m. den 1:a oktober.

Uppkopplingen kommer att bli snabbare, upp till 1 Gbit/s både upp och ner.

Så här beskriver Bredband2 framtidens TV.