På Lördag 2 Juli kommer styrelsen att tömma källarplan på allt som står i korridorerna dvs lösa föremål som lämnats där av boende under åren. Dessa saker medför en brandrisk och ska förvaras i förråden som varje boende har tillgång till. Denna åtgärd innebär naturligtvis en kostnad för föreningen och vi ber er ödmjukast att hålla korridorerna fria från föremål som ni själva kan lämna till återvinningen. Detta för allas trevnad och för att hålla brandgångar fria från föremål.

 

Föreningen kommer under Sommaren 2017 att installera ett elektroniskt passersystem. Installationen kommer att utföras av Säkerhetsintegrering AB. Ingen installation kommer göras inne i lägenheter utan endast i entréportarna. Allt beräknas vara installerat och klart till slutet av Juni.

Vid entréportarna monteras porttelefon / brickläsare med kodknappsats

Under sommaren används portkoder på samma sätt som nu. Därefter aktiveras öppning med bricka. Besökare ringer då via det nya porttelefonsystemet till den boendes hemtelefon, alt mobiltelefon.
Öppning av porten sker från telefonen som den boende svarat igenom att trycka in siffra 5 på telefonen.

Föreningen bekostar 3 st nyckelbrickor till respektive lägenhet, önskas fler brickor skall dessa beställas i förväg via bifogad blankett och kostnaden för de tillkommande nyckelbrickorna bekostar respektive lägenhetsinnehavare.

Boende kommer efter driftsättning av systemet att låsa upp samtliga berörda dörrar med sin bricka, vilket ökar säkerheten/minskar inbrottsrisken i vår fastighet.

För att upprätta detta system behöver styrelsen få in lite uppgifter från samtliga boende. Vänligen fyll i bifogad blankett och lämna in i föreningens brevlåda.

Sista datum för att lämna in blanketten är 2017-08-15
Det är mycket viktigt att vi får denna i tid så det underlättar övergången till det nya systemet.

Under slutet av Augusti månad kommer vi att avisera via anslag i porten om när och var ni kan kvittera ut era nya passerbrickor. Det kommer endast vara den/de som är registrerad ägare eller hyreskontraktsinnehavare till lägenheten som har rätt att kvittera ut nya nycklar. Legitimation måste tas med och visas upp vid utkvittering.

Med vänlig hälsning
Styrelsen