Arbetena påbörjas på Blommensbergsvägen 182 nu på tisdag den 2017-05-02.

Se till att ni lämnar nycklar till Kornelinds, så inte arbetena stoppas upp.

Vi kommer att behöva en nyckel till er lägenhet för tillträde och nyckeln lämnar ni i entrén mellan kl. 07:00-08:00. Nycklarna ska vara märkta med lägenhetsnummer(314xxx) och namn.
Efter färdigt arbete i er lägenhet så lämnar vi tillbaka nyckeln i ert brevinkast om inget annat meddelas.

Konsultera elektrikerna om ni har synpunkter på den nya elservisens placering.
Internet-uppkopplingen kan försvinna under tiden då arbeten utförs.

Arbetena påbörjas på Blommensbergsvägen 184 och fortsätter därefter på 186.
Beräknas pågå t.o.m. den 28:e april.
Se till att ni lämnar nycklar till Kornelinds, så inte arbetena stoppas upp.
Konsultera elektrikerna om ni har synpunkter på den nya elservisens placering.

Arbetena påbörjas på Blommensbergsvägen 190 och fortsätter därefter på 188.
Se till att ni lämnar nycklar till Kornelinds, så inte arbetena stoppas upp.
Konsultera elektrikerna om ni har synpunkter på den nya elservisens placering.