Publicerade inlägg juni 2016

Boka Tvättstuga och Gästrum med din Mobil

2016-06-21 09:06

Boka tvättstugan och gästrummen via Android-telefon eller iPhone.
Hämta appen Bokning från Aptus Elektronik AB.
I appen anger du adress: http://aptus.sakerhetsintegrering.se/rovfageln/mobil
Användarnamn samt lösenord är samma som när du bokar via datorn.
Se vidare: http://www.aptus.se/sv/site/aptusse/produkter/bokning/bokning-smartphone/

Avgift för andrahandsuthyrning

2016-06-17 08:06

Föreningen beslutade under årsmötet i slutet av april 2016 att ändra stadgarna så att det numera ska bli möjligt för styrelsen att ta ut avgift för den som hyr ut sin lägenhet i andra hand. Beslutet fattades för andra året i rad och stadgarna har därför ändrats. En avgift om maximalt tio procent av prisbasbeloppet tas år per lägenhet. För 2016 är prisbasbeloppet 44 300 kr.

2016 års hyror färdigförhandlade

2016-06-17 08:06

Föreningen har kommit överens om höjning av hyrorna för året. Resultatet blev en höjning av 0,9 % från och med 1 mars. Beloppet tas ut retroaktivt på kommande hyresavier.

Ny styrelse konstituerad

2016-06-14 08:06

Vid årsstämman valdes en ny styrelse, där nedanstående personer ingår. Samtidigt beviljades också den avgående styrelsen ansvarsfrihet och avtackades. Särskilt tack till dem som då lämnade styrelsen: Filip Nilsson, Lotta Åberg, Anders Karlsson, Anders Henriksson samt Jonas Wahlström.
Styrelsen består från och med juni 2016 av:

1. Ordförande Torbjörn Ljung
2. Vice ordförande Mats Nilsson
3. Sekreterare Reb Kerstinsdotter
4. Kassör Tomas Bokström
5. Ledamot Daniel Nelson
6. Ledamot Johan Berglund
7. Suppleant Klara Ebeling
8. Suppleant Andreas Rosen