På föreningens årsstämma i torsdags valdes en ny styrelse, och den avgående tackades för gott arbete det senaste året och beviljades ansvarsfrihet. Den nya styrelsen består av:

Johan Berglund (Omval)

Tomas Bokström (Nyval)

Reb Kerstinsdotter (Sittande)

Torbjörn Ljung (Omval)

Daniel Nelson (fd. Petersson) (Omval)

Mats Nilsson (Nyval)

Klara Ebeling (Nyval)

Andreas Rosén (Nyval)

Till valberedning valde stämman Per Ståhlberg (sammankallande) och Olle Eriksson.

Gemensamhetslokalen i källaren på Hertigvägen 6, det så kallade pingisrummet, är på väg att iordningställas så att alla i föreningen ska kunna använda det för tex barnkalas, pingis, DIY-projekt med mera. Nästa steg är att vi ska låta göra en brandskyddsdokumentation för att vi ska veta hur vi ska säkerställa brandutrymning i lokalen. Efter detta kommer antagligen en liten ombyggnad ske. Datum för färdigställande är i nuläget lite oklart då det beror på vad brandutlåtande säger. Vill du engagera dig? Maila till rovfageln@gmail.com eller prata med Lisette Billstein som projektleder iordningsställandet.

När det gäller portprojektet så är ”etapp 1” precis avklarad. Alla portar på Hertigvägen är nu utbytta. Efter en besiktning av det utförda arbetet fortsätter renovering av portarna på Blommenbergsvägen. Porten till förskolan Måsen kommer att renoveras när de har stängt för semester.

Torsdagen den 21 april kl. 18:30 är det som tidigare meddelats årsstämma i Brf Rovfågeln. Lokal är Brf Korsriddarens föreningslokal på Hägerstensvägen 165 C, mitt emot mataffären NETTO. Detta är samma lokal som tidigare år. Kallelse och dagordning med bilagor har delats ut i samtliga medlemmars postinkast. Vänligen kontakta styrelsen om det är någon medlem som inte tagit del av dessa underlag. Här kan du ladda hem Årsredovisning 2015 signerad av revisor.

Du som inte kan medverka på stämman personligen kan ladda hem en fullmakt här.

Hädanefter kommer föreningen att debitera medlemmar 100 kr vid beställning av ny eller extra låsbricka (”blipp”). Detta är en kompensation för föreningens kostnader hos Säkerhetsintegrering och Deloitte vid beställning av låsbricka.