Nu under sommaren hjälps vi i styrelsen åt tillsammans med Astrid Jansen för att ta emot bokningsförfrågningar till gastrum.rovfageln@gmail.com och lämna ut nycklar. Eftersom det är semestertider behöver du vara ute i extra god tid om du vill boka Gladan eller Falken för att vi ska hinna ordna så att någon finns på plats för att lämna ut nycklarna.

Läs mer om gästrummen här.

I veckan som gått har föreningens trädgårdsgrupp satsat på att få i ordning rabatten vid vändplanen utanför Hertigvägen 16 och 18. Nya fleråriga växter bl a backtimjan, stäppsalvia, röd solhatt och glansälväxling (en sorts gräs) har planterats tillsammans med befintliga växter såsom bergsklint, syren, lavendel och pion. Flera skottkärror ogräs hamnade i komposten. Förhoppningen är att växterna ska trivas bra i det soliga läget och vara ett fint inslag i miljön för fjärilar, humlor, boende och förbipasserande.

Nu när det är soligt och varmt på dagarna behöver växterna extra mycket vatten (gäller både i den nyplanterade rabatten och befintliga) så ett extra handtag med vattningen tycker alla buskar och växter runt våra kvarter om.

Bästa hälsningar

Trädgårdsgruppen
/Marie

Vänligen mata inte fåglar invid husen på sommarhalvåret. Om vi ger dem mat vid husen kan de dels bli tamare och smutsa ner våra balkonger, dels kan sjukdomar spridas mellan fåglarna. På vintern kan vissa småfåglar ha svårt att hitta mat, och hjälps av att människor lägger ut mat åt dem.