Publicerade inlägg maj 2015

Problem med tvättmaskin i tvättstuga 1

2015-05-31 08:05

Den högra tvättmaskinen i tvättstuga 1 har flera gånger fått felkod 10 E och stannat. Det går att sätta igång den igen, men felet verkar upprepa sig. Problemet är anmält till fastighetsskötaren idag.

Nu kan du läsa stämmoprotokollet

2015-05-31 12:05

Protokollet från årsstämman 5 maj är nu justerat, underskrivet och uppladdat på webben. Du hittar det på den här sidan.

Ny styrelse konstituerad

2015-05-28 03:05

Vid årsstämman valdes en ny styrelse, där nedanstående personer ingår. Samtidigt beviljades också den avgående styrelsen ansvarsfrihet och avtackades. Särskilt tack till dem som då lämnade styrelsen: Janne Eriksson, Mikael Touminen, Petra Bergendahl, Tomas Färlin och Magnus Briese.

Styrelsen består från och med maj 2015 av:

  1. Ordförande Filip Nilsson
  2. Vice ordförande Lotta Åberg
  3. Sekreterare Reb Kerstinsdotter
  4. Kassör Anders Henriksson
  5. Ledamot Torbjörn Ljung
  6. Ledamot Anders Karlsson
  7. Ledamot Johan Berglund
  8. Suppleant Daniel Pettersson
  9. Suppleant Jonas Wahlström

Föreningsstämma ikväll

2015-05-05 04:05

Ikväll är det årsstämma för Brf Rovfågeln – du kommer väl? Mötet börjar kl 19.00 i Brf Korsriddarens föreningslokal på Hägerstensvägen 165 C (mitt emot Netto).

Här hittar du dagordning m.m: http://www.rovfageln.se/styrelsen_rapporterar/kallelse-och-arsredovisning-infor-stamman/