Nu är datum satt för både vårens gårdsdag och föreningens stämma. Gårdsdagen då vi gemensamt gör fint på gården blir den 18 april. Stämman, föreningens årsmöte där vi exempelvis väljer styrelse, blir 5 maj. Mer info kommer, men nu kan ni bocka datumen i almanackan så länge.

Styrelsen har redan haft sitt första möte för året och är igång med planering av de projekt som ska genomföras 2015.

Under året är följande projekt aktuella:

  • Underhållsplan (upphandling pågår)
  • Portrenovering (upphandling pågår)
  • OVK och vid behov sotning (genomförs i höst/vinter)
  • Uppgradering av Aptus bokningssystem (kravformulering pågår)
  • Plan för egenkontroller

Om någon/några boende är intresserade av att undersöka frågorna säkerhetsdörrar och postboxar så maila rovfageln@gmail.com! Annars är detta något som får ligga på is tills vidare.