På kvällens styrelsemöte fastställdes en budget för nästa år. Styrelsen har budgeterat för en oförändrad avgift 2015.

Den 24 november kl 21.00 till 09.00 den 25 november så kommer servern för vårt passersystem att vara stängd för underhållsarbete. Det som inte kommer att fungera är tvättbokningen som kräver att systemet är online. Att använda brickor för att öppna dörrar kommer att fungera som vanligt.

Vi har bytt försäkringsbolag till Folksam. Liksom tidigare ingår bostadsrättstillägg för alla lägenheterna.

Försäkringen gäller för
• själva lägenheten med tillhörande utrymmen, dock
endast för skada som du svarar för på grund av din
underhållsskyldighet enligt bostadsrättslagen och
föreningens stadgar
• fast inredning som du själv bekostat
• inglasad balkong/altan
• markis/tak över uteplats allt under förutsättning att
skadan inte ersätts genom fastighetens försäkring.
• tomtmark som tillhör bostadsrättsföreningen och
som du enligt föreningens stadgar är skyldig att
underhålla
• egendom som är avsedd som fast inredning i bostadsrätten
men som ännu inte blivit monterad, förutsatt
att egendomen är under transport till bostadsrätten
eller förvaras i bostadsrätten eller i dess förrådsutrymmen.

Läs mer i det här pdf-dokumentet.