Enligt beslut taget vid förra stämman ska Hyresgästföreningens tidigare lokal på Hertigvägen 18 byggas om till bostadsrättslägenhet.

Bygglov har beviljats och föreningen har nu erhållit startbesked vilket innebär att ombyggnationen påbörjas i månadsskiftet januari/februari.

Detta kommer att innebära vissa störningar, framförallt för boende på Hertigvägen 18. Ombyggnationen kommer att ske under vardagar, normal arbetstid och beräknas vara klar 30/4.

Styrelsen ber om överseende med de störningar som kan uppstå.

Mellan kl 08:00 och 10:00 på onsdag den 12:e februari kommer kortare strömavbrott att ske i samtliga lägenheter, orsaken är att samtliga stigarsäkringar kommer att bytas för att förbättra stabiliteten i elförsörjningen till våra lägenheter.

Avbrottet kommer bara att vara i några minuter för varje lägenhet.

/Styrelsen

Onsdag 9 april OBS NYTT DATUM:Torsdag 10 april håller föreningen årsstämma, boka in datumet i kalendern!

Plats: Brf Korsriddaren, föreningslokal, Hägerstensvägen 165 C
Tid 19:00.
Kallelse delas ut till alla medlemmar senast 14 dagar före stämmodatum.

Påminnelse *: den medlem som önskar ta upp ett ärende d.v.s lämna in en motion till stämman skall göra det senast den 1 februari 2014. Motioner kan du lämna i föreningens vita brevlåda i porten på Hertigvägen 6 eller skicka in via e-post till rovfageln@gmail.com . Regelverk angående föreningsstämma/fullmakter finns i våra stadgar. Stadgar och mall för fullmakt finns här >>

Valberedningen inför 2014 års stämma
Vi har en engagerad styrelse som arbetar aktivt för att det skall bli ännu bättre, bekvämare och trevligare för oss alla i föreningen. Du som är intresserad av styrelsearbete, som ledamot eller suppleant, tveka inte att kontakta valberedningen så berättar de mer! Du kan också nominera någon du tycker skulle passa bra i styrelsen eller som du tror är intresserad. Kontakta valberedningen via valberedningen.rovfageln@gmail.com

Välkomna till stämman 10/4!

Här hittar ni årsredovisningen

Revisionsberättelsen

/ Styrelsen

(* Information om  sista datum för motioner finns i ordförandebrevet som delades ut till alla medlemmar i november 2013)