Publicerade inlägg december 2013

God Jul & Gott Nytt År!

2013-12-20 12:12

Under jul & nyårshelgen har styrelsen begränsade möjligheter att svara på frågor. Snabbast svar får du om du mejlar styrelsen på rovfageln@gmail.com

Felanmälan
Felanmälan ska alltid göras till vår fastighetsskötare. Kontaktuppgifter finns här >>

Vi vill också passa på att ge ett spartips: Sänk värmen i din lägenhet om du reser bort!
Om du reser bort över jul/nyår kan du spara energi och kostnader för föreningen (och därigenom dig själv) genom att vrida ner termostaterna på elementen och sänka värmen i din lägenhet.

God Jul & Gott Nytt År önskar styrelsen!

Information om avgift 2014

2013-12-20 12:12
Budget för 2014 är fastställd men styrelsen har beslutat bordlägga frågan om avgiftsnivå för 2014 i avvaktan på resultatet 2013. Styrelsen räknar med att fastställa avgiften under februari. Om avgiften måste höjas för att täcka föreningens kostnader kommer höjningen att gälla från och med 1 januari och tas ut retroaktivt under andra kvartalet 2013.
/ Styrelsen

Till dig som flyttat in i Brf Rovfågeln

2013-12-19 01:12

Vi har samlat nyttig information och länkar för dig som just flyttat hit till en egen sida ”Till dig som flyttat in i Brf Rovfågeln”.