På föreningsstämman beslutades att anta en motion om att ansluta våra fastigheter till Stokabs bredbandsnät. Arbetet med detta har påbörjats och vi räknar med att ha bredbandet på plats i slutet av juni, början av juli.

Krav ställdes på stämman att avisering skulle ske senast 6 månader innan avgift för bredband påförs borättsinnehavarna. Vi i styrelsen/arbetsgruppen har förhandlat fram att ingen fakturering kommer att ske före 1/10, vilket innebär att det under en övergångsperiod kommer att vara kostnadsfritt bredband i föreningen.

De borättsinnehavare som idag redan har bredband föreslås att se över sina abonnemang för att undvika dubbla kostnader efter den 1 oktober.

Skriftlig information kommer att gå ut till samtliga boende i föreningen när avtalet är klart, dock senast 31/3. I informationsmaterialet kommer också att finnas kontaktuppgifter till koordinator för projektet som kommer att samla in frågor från boende och vidarebefordra till installatören.

Styrelsen / Brf Rovfågeln

Familjebostäder har av misstag tagit bort vår återvinningstation för tidningar, glas och metall på hörnet Blommensbergsvägen 188. Tills stationen är åter på plats hänvisar vi till föreningens återvinningsstation mellan Hertigvägen 6 och 8.

Det går såklart också bra att lämna återvinningsbara tidningar och förpackningar vid FTI:s återvinningsstation mitt emot Aspuddsparken.

Vi har lagt om bokningssystemet så att boende nu kan välja vilken tvättstuga man vill använda. Det innebär att man måste klicka på flikarna för att välja tvättstuga samt se lediga tvättider.