Torsdag 28/2 kommer mobila miljöstationen till Aspudden. Passa på att lämna ditt miljöfarliga avfall! Kl. 18-18.45 står den i korsningen Hövdingagatan/Blommensbergsvägen.

”…Mobila miljöstationen är ett alternativ till de fasta miljöstationerna. Den består av en lastbil som på bestämda tider och platser hämtar hushållens farliga avfall och småelektronik.

Den mobila miljöstationen tar endast emot elavfall upp till en mikrovågsugns storlek. Större elavfall är du välkommen att lämna på stadens återvinningscentraler…”

Läs mer om mobila miljöstationen: http://www.stockholm.se/ByggBo/Avfall-och-atervinning/Har-lamnar-du-sopor/Mobila-miljostationen1/

Torsdag 7/3 är det dags för årsstämma. Kallelse delas ut till medlemmar i brevlådorna.

Lokal: Brf Korsriddaren, Hägerstensvägen 165 C (mitt emot blivande mataffären NETTO).

Stämman öppnar kl. 19.00- 21.00

/ Styrelsen

Här finns kallelse och dagordning

Motion rörande anslutning till Stokabs bredbandsnät

Motion om att tillätta en grupp för att öka medlemmarnas engagemang, delaktighet och medansvar