Publicerade inlägg juli 2012

Vatten och avlopp fungerar nu för samtliga hus

2012-07-17 10:07

Vatten och avlopp fungerar nu i samtliga hus.  I och med denna åtgärd är föreningen nu klar med byte av avloppsstammarna!

(Tyvärr var rörfirman tvungen att stänga av vattnet för alla hus även nu på förmiddagen men vattnet är nu alltså åter på. Vattnet kan vara lite gult i början vid tappning.)

Om du som bor på Blommensbergsvägen 186-190 har problem med vatten i någon kran var vänlig kontakta fastighetsskötaren.

/ Styrelsen

Vatten på för Hertigvägen 2-6 samt Blommensbergsvägen 180-184

2012-07-16 03:07

Nu har vi fått tillbaka vattnet på Hertigvägen 2-6 samt Blommensbergsvägen 180-184.

(Vattnet för Blommensbergsvägen 184-190 är avstängt under tiden som relajningen härdar. Ni som bor på Blommensbergsvägen 184-190 – ANVÄND INTE AVLOPPET! Se utdelad information.)

Vatten avstängt akut för hela Brf Rovfågeln utom Hertigvägen 8-18

2012-07-16 11:07

Vattnet är förnärvarande avstängt för alla trappuppgångar i Brf Rovfågeln utom Hertigvägen 8-18.  Rörfirman jobbar på att öppna vattnet för övriga.

Vatten finns i tvättstugan.

Vatten och avloppsavstängning Blommensbergsvägen 186-190 måndag 16/7

2012-07-16 08:07

Sista etappen i stammbyte av avloppsrör startar måndag 16/7. Det är avloppsröret som förbinder huset  Blommensbergsvägen 186-190 med avloppsnätet i gatan som ska relinas.

Arbete startar förmiddag måndag 16/7 och beräknas ta 24 timmar. Under tiden kommer vattnet vara avstängt och boende uppmanas att inte använda avloppet – varken toa, kök eller dusch/bad!

Bajamaja-toaletter ställs upp mellan husen på gaveln Blommensbergsvägen 190.

Information om arbetet finns anslaget i berörda trappuppgångar.

(Om avloppet används riskerar avloppsvatten tränga in i den egna lägenheten eller grannens.)