I morgon torsdag 28/6 kommer arbete att påbörjas med lagning av Terrazomarmorn i portarna på Hertigvägen. Trasig beläggning kommer att avlägsnas och ny Terrazo kommer att läggas i. Arbetena börjar på Hertigvägen 18 och utförs av Ajour Trading AB.

Arbete med lagning av terrazzomarmor är klart 2011-07-13.

Glädjande nyheter för er som har förråd längst ner i källaren på Blommensbergsvägen 188. Vi har nu haft elektriker på plats som dragit om ledningarna så nu slipper ni famla i mörkret.

Dräneringen av baksidan Blommensbergsvägen 186-190 är nu avslutad och markytorna återställda.

/Styrelsen