Hägersten 3/11 – 2010  – Till alla grannar i Brf Rovfågeln!
Vi kommer inom kort att starta upp jobbet med dräneringen för hus C (Hertigvägen 8-18). Hus C är det hus som måste åtgärdas först då bl.a. fukt och vatten tränger in i våra torkrum. Något som många har uppmärksammat.

Åtgärden innebär att marken runt hus C kommer att grävas upp och arbetet kommer att pågå under vinterhalvåret.
För att få ut information snabbare och enklare kommer vi att sätta upp en central informations/anslagstavla i hus C med löpande information om arbetet. Tavlan kommer att monteras upp nere i källargången vid tvättstugan.  Vi informerar såklart också här på hemsidan.Fortsätt läsa