Höstlöv

Städdagen är i första hand till för att städa och göra fint i våra gemensamma utrymmen (portar, källargångar, gemensamma utrymmen mm) samt i vår utomhusmiljö. Syftet med dagen är också att vi som boende i föreningen får ett tillfälle  att under enklare former träffas och umgås lite grann. Fortsätt läsa

Fredag  1 oktober till tisdag 5 oktober finns möjlighet att slänga egna grovsopor (ej renoverings-/byggavfall) i de containrar som kommer att vara uppställda inom vårt område.

Obs! Miljöfarligt avfall som färger, lysrör och elskrot m.m. kommer endast att kunna lämnas under städdagen lördag 2 oktober i en för ändamålet uppställd släpkärra.

Styrelsen anlitade under våren och sommaren 2010 Stockholms Byggnadsantikvarier AB för att ta fram en vårdplan för våra hus då de är kulturmärkta. Vårdplanen innehåller historik och beskrivning, aktuell lagstiftning, en beskrivning av byggnadernas kulturhistoriska värde samt riktlinjer vid underhåll och ändringar.Fortsätt läsa