Föreningens stadgar i PDF-format är nu flyttade till sidan ”Om Brf Rovfågeln”. Du som inte har tillgång till internet kan beställa papperskopior av stadgarna. Kontakta styrelsen på telefon 070-677 98 24.

Det är viktigt att du som borättsägare sätter dig in i föreningensstadgar. Stadgarna reglerar t.ex. vad som gäller vid ombyggnation av lägenhet, avgifter mm.

Stadgar: till sidan Om Brf Rovfågeln

Informationsmöte för alla boende (hyresgäster och borättsägare) i Brf Rovfåglen – måndag 14/12 kl. 18 i matsalen Aspuddens skola (Blommensbergsvägen 166).

18.00-18.30 Fika och mingel

18.30-20.00 Information fraÌŠn styrelsen, Bergs Fastighetsjuridik och Deloitte

20.00-20.30 Underskrift av upplaÌŠtelseavtal för er som inte hade möjlighet i söndags att skriva på och hämta era upplåtelseavtal.

Välkomna!

Söndag 6 december kl. 18-19 kallas alla borättsägare att underteckna och hämta ut sina upplåtelseavtal i pingisrummet Hertigvägen 6, ingång vid källartrappen på gaveln. Om två personer köpt lägenheten måste upplåtelseavtalet skrivas under av båda. OBS! Legitimation krävs vid undertecknande av upplåtelseavtalet. Fortsätt läsa

Byte av lysrör och lampor som inte fungerar i trapphusen pågår. Tyvärr är många av armaturerna av en modell som det inte är helt lätt att hitta lysrör till. Det kan därför ta tid innan belysningen fungerar 100% på alla ställen.