Vi kan med glädje konstatera att intresset för en ombildning är stort! Vi har med god marginal fått in intresseanmälningar och styrelsen har tillsammans med Berg Fastighets juridik beslutat att gå vidare med nästa steg i ombildningsprocessen: teknisk besiktning av fastigheten.
Fortsätt läsa