Just nu väntar vi på att Stockholm stads värderingsmän ska göra en värdering av våra fastigheter. Det är kö hos värderingsmännen och vi har tyvärr inget besked från Familjebostäder när en värdering kommer att ske. Så snart värderingen är gjord kommer vi att kalla till ett  informationsmöte där även Berg Fastighetsjuridik kommer att närvara.

Efter möten och utvärdering av ett antal ombildningskonsulter har styrelsen beslutat att gå vidare med Berg Fastighetsjuridik som ombildningskonsult. Läs mer om Berg Fastighetsjuridik här >>

Berg Fastighetsjuridik kommer att hjälpa oss med ekonomisk plan, teknisk utredning mm. samt är vårt ombud gentemot Familjebostäder i ombildningsprocessen.