Stockholms Stadshus AB har öppnat en webbplats www.bildabostad.se och ett callcenter för information om ombildningar. Hit kan stadens invånare vända sig med generella frågor som gäller ombildningar från hyresrätt till bostadsrätt. Webbplatsen är ännu inte klar men du kan lägga in din e-postadress och bli notifierad så snart webbplatsen öppnar.

Callcentret har öppet 09.00-20.00 vardagar och 13.00-16.00 på lördagar. Man svarar på frågor kring olika boendeformer och ombildning med mera. Telefonnumret är 020-657080 och samtalet är kostnadsfritt.

SBC (SBC Sveriges BostadsrättsCentrum) arrangerar en avgiftsfri informationsträff på tema Ombildningsprocessen – från hyresrätt till bostadsrätt. Torsdag 25 januari kl 18.30-20.00 i Salénhuset, Norrlandsgatan 15, Stockholm. Mer information och anmälan på SBCs hemsida.