Nu ska felet vara avhjälpt.

För säkerhets skull rekommenderas att ni hämtar innan kl 22:00.

Kolla gärna att strömmen till maskinerna(t.ex. fläkten i torkrummet) stängts av kl 22:00, och att det går att öppna dörren från panelen samt att lyset fungerar efter denna tid.

Rapportera till rovfageln@gmail.com om det fortfarande inte fungerar tillfredställande.

 

På förekommen anledning, 2 medlemmar boende på Hertigvägen resp. Blommensbergsvägen har uppmärksammat styrelsen på att dom störs av höga ljud på tider då det förväntas vara tyst och lugnt.

Om du blir drabbad av oacceptabla störningar.

  1. Tala med den störande grannen.
  2. Skriv en störningslogg under några veckor.
  3. Anmäl till Styrelsen om störningarna kvarstår.

Styrelsen skickar då en Rättelseanmodan till den som stör samt till de Sociala Myndigheterna.

Trivsel och Ordningsregler