På förekommen anledning vill vi påminna om att det inte är tillåtet att mata fåglar inne på gårdarna eller på balkonger!

Detta på grund av de olägenheter som uppstår.

Var vänlig respektera detta då sanering av skadedjur även drar på sig betydande onödiga extrakostnader för föreningen.

Problem med råttor och möss i området på grund av fågelmatning

Målarna från Skanstulls Måleri börjar med Blommensbergsvägen 180. Ovisst om vilken adress som följer, det kan t.o.m. bli flera åt gången.  Mer info kommer här på hemsidan samt på info-lappar som sätts upp i portarna. Hissen kommer inte att kunna användas under vissa tider på dagtid. Generellt gäller att det inte får förvaras någonting i trapphusen.

Nu ska felet vara avhjälpt.

För säkerhets skull rekommenderas att ni hämtar innan kl 22:00.

Kolla gärna att strömmen till maskinerna(t.ex. fläkten i torkrummet) stängts av kl 22:00, och att det går att öppna dörren från panelen samt att lyset fungerar efter denna tid.

Rapportera till rovfageln@gmail.com om det fortfarande inte fungerar tillfredställande.