Driftstörning Tvättstugebokningen Online

Publicerad 2018-08-08 10:08 av torbjornljung
På grund av yttre omständigheter ligger för närvarande våra webbtjänster nere, såsom Aptus/hantera och webb bokning samt RCO M5 och webbbokning. Arbete pågår att få igång tjänsterna igen. Vi vet tyvärr inte när tjänsterna går igång igen men vi arbetar för fullt för att lösa problemet och meddelar på hemsidan när problemet är löst. Uppdaterad info kommer på hemsidan sakerhetsintegrering.se
Mvh Säkerhetsintegrering AB
OBS: Man kan boka på skärmen intill tvättstugorna.

Ny marksten vid Blommensbergsvägens entreer

Publicerad 2018-07-19 05:07 av torbjornljung

Arbetena har redan påbörjats och beräknas att fortsätta c:a 6-8 veckor mellan kl 08:00 – 17:00. Vi har börjat med 182-184 och ni får räkna med en del störande ljud.

Har du TV-abonnemang från AllTele ?

Publicerad 2018-06-21 10:06 av torbjornljung

Vi kommer att byta bredbandsoperatör från nuvarande AllTele till Bredband2 fr.o.m. den 1:a oktober.

Uppkopplingen kommer att bli snabbare, upp till 1 Gbit/s både upp och ner.

Så här beskriver Bredband2 framtidens TV.

Extrastämma på onsdag den 13:e kl 19:00

Publicerad 2018-06-08 05:06 av torbjornljung

Vi träffas på gården Hertigvägen 6.

Det vi ska ta ställning till är omgång 2 för att godkänna förslaget på nya stadgar som enhälligt röstades igenom på Årsstämman den 22:a mars.

Dessutom rösta om huruvida vi skall bygga om garaget på Blommensbergsvägen 190 till 5 stycken lägenheter. Se ritning. Upplägget är att Notio AB står för samtliga kostnader och att vi vid senare  försäljning delar på försäljningspriset. Notio AB behöver stämmans godkännande för att fortsätta eftersom förberedelserna med godkännande från Stadsbyggnadskontoret, ritningar m.m. är väldigt kostsamma.