Har du TV-abonnemang från AllTele ?

Publicerad 2018-06-21 10:06 av torbjornljung

Vi kommer att byta bredbandsoperatör från nuvarande AllTele till Bredband2 fr.o.m. den 1:a oktober.

Uppkopplingen kommer att bli snabbare, upp till 1 Gbit/s både upp och ner.

Så här beskriver Bredband2 framtidens TV.

Extrastämma på onsdag den 13:e kl 19:00

Publicerad 2018-06-08 05:06 av torbjornljung

Vi träffas på gården Hertigvägen 6.

Det vi ska ta ställning till är omgång 2 för att godkänna förslaget på nya stadgar som enhälligt röstades igenom på Årsstämman den 22:a mars.

Dessutom rösta om huruvida vi skall bygga om garaget på Blommensbergsvägen 190 till 5 stycken lägenheter. Se ritning. Upplägget är att Notio AB står för samtliga kostnader och att vi vid senare  försäljning delar på försäljningspriset. Notio AB behöver stämmans godkännande för att fortsätta eftersom förberedelserna med godkännande från Stadsbyggnadskontoret, ritningar m.m. är väldigt kostsamma.

Element till max

Publicerad 2018-05-15 10:05 av torbjornljung
Hej!

Nu när sommaren har kommit så är det viktigt att ni vrider upp alla era element till max. När värmen nu är avstängd så behöver elementen ändå vara på max eftersom det kommer förhindra att stopp i flöden uppstår när värmen åter kommer slås på inför vintern.
Tack på förhand
 /Styrelsen

Parken behöver renoveras

Publicerad 2018-05-08 09:05 av torbjornljung

Idag var Stadens park/mark ansvarig här på besök. Vi är inte nöjda med hur de underhåller parkmarken som gränsar till vårt arrende. På stående fot bestämdes att de kommer hit inom ett par veckor och genomför vissa åtgärder. Men långt ifrån allt som står på vår önskelista. Vi har ett s.k. brukaravtal som innebär att det står oss fritt att försköna Stadens mark intill vårt arrende förutom att fälla deras träd. Det innebär inte att vi boende på egen hand får göra detta, utan om ni har förslag på åtgärder kontaktar ni rovfageln@gmail.com som samarbetar med Trädgårdsgruppen.

Parken invid Blommensbergsvägen skulle behöva en upprustning. Staden samtycker och är beredda att budgetera för det till nästa år. Historiskt så var det en grusplan här med sandlåda och ett gymnastik-räcke omgärdat av ett lågt trästaket där barnen kunde leka. Nu finns det inget behov av ytterligare en lekpark. Stockholms Stad tar gärna emot förslag på vad som bör göras för att få parken mer ombonad, funktionell och snygg. T.ex. Grusplan omgärdat av staket med boulebana, grillplats, bänkar o bord.

Har du något förslag eller ide ? Här finns kartan som visar vårt arrende. Tänk på att det alltid är en strid om pengar och att alltför vidlyftiga förslag knappast går igenom. Maila förslag till rovfageln@gmail.com.